PLÁŽOVÝ VOLEJBAL - CHARAKTER - BEACH VOLEJBAL

Beachvolejbal je sport hraný dvěma družstvy o dvou hráčích na pískovém hřišti rozděleném sítí.

beach volejbalMíč může být zahrán jakoukoliv částí těla.

Účelem hry je poslat míč povoleným způsobem přes sít na zem do pole soupeře a zabránit soupeři udělat totéž.

Míč je uveden do hry podáním. Podávající udeří míč jednou rukou nebo paží tak, aby přeletěl nad sítí do pole soupeře.

K vráceni míče do pole soupeře má družstvo právo použít tři odbití.

Hráči není dovoleno odbít míč dvakrát po sobě (vyjma po bloku).

Rozehra pokračuje tak dlouho, dokud se míč nedotkne země, je „mimo" nebo se jej družstvu nepodaří vrátit povoleným způsobem.

Vyhraje-li přijímající družstvo rozehru, získává právo podávat; toto se nazývá "ztráta". Při ztrátě musí dojít ke změně podávajícího hráče.